hand·lei·ding (de; v; meervoud: handleidingen):
tekst waarin staat hoe je iets moet doen

Dus, je hebt besloten om een marketingplan te schrijven. Of je denkt erover na. Heel goed. Net als ik zul je bij het schrijven van je eerste (en tweede, en derde) marketingplan vragen hebben. No worries, in deze blog vind je prima walkthrough om tot een respectabel marketingplan te komen.

Het schrijven van een marketingplan verdeel ik in vijf onderdelen. Per onderdeel geef ik hier een samenvatting en link ik door naar het blog dat dieper op de materie ingaat.

Een marketingplan schrijven: missie en visie

Voor je begint met het marketingplan is het goed om te reflecteren op je bedrijf. In een missie en visie leg je vast waar je voor staat en wat je wil bereiken. De uitkomst van dit eerste onderdeel wordt een inspirerend, ambitieus en onderscheidend verhaal dat de basis vormt voor de rest van je plan. Ik wil een missie en visie schrijven.

Een marketingplan schrijven: situatieananalyse

Nu je weet wie je bent en wat je wil gaan doen als bedrijf, ga je om je heen kijken. Wie zit er nog meer in je vaarwater? Welke omstandigheden bevind je je in op economisch en politiek vlak? En hoe zit het eigenlijk met je bedrijf – welke strategieën hebben in het verleden gewerkt en hoe denkt je doelgroep over jou?

Dit en meer vormt de situatieanalyse. Deze analyse helpt je om je bedrijf in perspectief te zien. Een goede analyse zorgt er voor dat je een scherpere strategie formuleert. Vertel me meer over de situatieanalyse.

Een marketingplan schrijven: doelen en strategie

Nu wordt het leuker. De intro is klaar en het verhaal kan beginnen. Eerst ga je je doelen opstellen. En niet alleen dat je tien miljoen omzet wilt draaien, je gaat ook nadenken over secundaire doelen als klantretentie, marge en je tevredenheidsscore.

Wanneer je doelen helder zijn, ga je de strategie formuleren waarmee je de doelen gaat verwezenlijken. De strategie vormt de kern van je marketingplan. Het is gebaseerd op de missie en visie, neemt de situatie in overwegen en het vormt de basis voor het actieplan en het financiële plaatje. Ik ben klaar om met de doelen en strategie te beginnen.

Een marketingplan schrijven: actieplan

Na het schrijven van de strategie is het tijd om concreet te worden en een actieplan te schrijven. In dit onderdeel van het marketingplan bepaal je de acties die nodig zijn, je maakt een bijbehorende planning en je bepaalt de verantwoordelijkheden. Laat me zien hoe ik een actieplan schrijf.

Een marketingplan schrijven: prognose, kosten en baten

Het laatste onderdeel is het financiële plaatje. Dit is tevens het onderdeel van het marketingplan waar de meeste mensen tegenop kijken. En daarom maak ik het je wat makkelijker door twee spreadsheets te delen. Deze sheets vormen de prognose en een kosten/baten overzicht(je). Laat maar eens zien dan.