In dit gedeelte van het marketingplan ga je jouw strategieën uitwerken tot een plan met meer concrete acties. Dit onderdeel wordt ook wel de implementatie genoemd. Wat je hier gaat doen is: alle acties uitschrijven die je in de periode gaat uitvoeren waarover je het marketingplan schrijft. Ook maak je een planning.

Van promotieplan naar actieplan

In de vorige fase van het marketingplan heb je bij het onderdeel promotie de marketingmethoden genoemd die je gaat inzetten. In dit gedeelte van het marketingplan ga je verder op deze keuzes. Alleen nu maak je de acties concreet.

Bijvoorbeeld. Je hebt besloten om de marketingmethode storytelling actief in te zetten het komende jaar. In het actieplan schrijf je in grote lijnen uit welke acties je gaat voeren. Zo kun je denken aan:

 • In januari lanceer je een video dat de historie van je bedrijf vertelt.
 • In februari steun je een goed doel, en creëert hier een verhaal bij.
 • In april laat je vijf klanten aan het woord over je bedrijf op je weblog.
 • In september sponsor je een evenement en blogt hierover.

Je zult voor jezelf moeten bepalen hoe concreet je de acties gaat maken. Soms zul je in grote lijnen een actie willen plannen, soms kan het goed zijn om iets concreter te zijn.

10 tips voor het uitwerken van de acties:

 1. Maak een tijdschema. Als je marketingplan een jaarplan is, schrijf bijvoorbeeld per maand de acties uit die je wilt oppakken en afronden. Je kunt hier een Gantt-chart voor gebruiken.
 2. Categoriseer de taken. Schrijf niet alle taken onder elkaar uit, maar breng structuur aan. Kijk voor jezelf wat handig is. Misschien kun je per verantwoordelijk of per discipline de taken bundelen.
 3. Maak mensen verantwoordelijk. In dit proces al wil je mensen verantwoordelijk maken voor taken of voor een bundeling van taken. Als je nog niet een persoon hebt, maak dan een functie, bijvoorbeeld ‘marketing manager’, verantwoordelijk.
 4. Houd de planning realistisch. Wees ambitieus, maar niet onrealistisch bij het maken van de initiële planning.
 5. Betrek je personeel bij de planning. Je personeel zal de planning uiteindelijk moeten uitvoeren. Om iedereen achter je plan te krijgen, is het goed om je personeel te betrekken in dit proces.
 6. Maak de taken niet te specifiek. Als je de taken te specifiek maakt, krijg je een brei aan taken dat onmogelijk te managen is en niet flexibel meer is.
 7. Wees ook niet te algemeen met de taken. De andere kant is dat je ook niet te algemeen wilt zijn. Zoek een middenweg.
 8. Vind een manier om de resultaten te monitoren. Je plant de taken in om hiermee je uiteindelijke doelstellingen te behalen. Of dat is gelukt, wil je niet pas aan het einde van het jaar weten. Implementeer daarom een systeem om de voortgang te monitoren.
 9. Plan periodieke meetings. Plan in het takenoverzicht ook meetings in waarin je de voortgang bespreekt.
 10. Sta open voor veranderingen gedurende het proces. Als er tijdens meetings of tijdens het monitoren van de resultaten blijkt dat er niet voldoende voortgang is, wil je kunnen bijsturen. Hetzelfde geldt voor onvoorziene omstandigheden of wanneer er juist vooruitgelopen wordt op de planning. Maak een strakke planning, maar wees flexibel.

Voorbeeld van een planning
Onderstaande planning is een voorbeeld Gantt-chart gemaakt in Google Docs. Wil je dit voorbeeld zelf gebruiken? Open hem dan via deze link, sla hem op en open hem in Excel of upload het bestand naar je eigen Google Drive om het bestand te bewerken.