In dit deel van het marketingplan ga je inzichtelijk maken welke cijfers er qua bezoekers, conversie en budget nodig zijn om je doelen te behalen. Ook maak je een financieel plaatje voor de periode waarover je het marketingplan schrijft. Het doel van dit onderdeel is om een cijfermatig inzicht te geven van alles wat in het marketingplan staat beschreven.

Prognose sheet

Je kunt beginnen met het invullen van de webshop prognose sheet. Als het goed is heb je een omzetdoel bepaald en ook per marketingkanaal je doelen bepaald. Deze vul je in in de sheet. De webshop prognose sheet kun je hier bekijken als Google Spreadsheet. Als je hem wilt gebruiken kun je hem downloaden en openen in Excel of weer uploaden in je eigen Google Drive. Vul in elk tabblad de witte cellen en in de groene cellen worden de cijfers berekend. Op het hoofdtabblad vind je een dashboard van je cijfers.

Als je elke maand een stabiele omzet voorziet, kun je een enkele sheet vullen. Heb je fluctuatie per maand in de omzet, of verwacht je gestaag te groeien, maak dan een prognose sheet voor elke individuele maand aan.

Het dashboard van de webshop prognose sheet:

Na het invullen van de webshop prognose sheet heb je inzichtelijk wat de kosten zijn die verbonden zijn aan de marketingactiviteiten. Nu wil je de overige kosten in kart brengen om het financiële plaatje compleet te maken.

Kosten en baten

Een overzicht van de kosten en baten kun je zo uitgebreid maken als je zelf wenst. In de onderstaande kosten en baten heb ik een basis gemaakt van de kosten. De kosten en baten zijn beschikbaar via een Google Spreadsheet die je hier kunt bekijken. Je kunt het bestand downloaden en daarna openen met Excel of uploaden naar je Google Drive en hem daarna bewerken.

 

Scenario’s

In tegenstelling tot boekhouden, werk je in dit geval met een schatting. Natuurlijk wel een schatting die in dit marketingplan goed onderbouwd wordt, maar het blijft een schatting. Wat je kunt doen is een aantal, bijvoorbeeld drie, scenario’s opstellen die het verschil aangeven tussen een slechte uitkomst, een gewenste uitkomst en een boven verwachting uitkomst van de resultaten. Financiële scenario’s stel je op om jezelf voor te bereiden om mogelijke uitkomsten.