De eerste stap in het schrijven van een marketingplan is het formuleren van je doel. Oftewel: waarom bestaat je onderneming? Deze vraag is te ontleden in twee onderdelen: een visie en een missie. Door de missie en visie uit te schrijven leg je de basis voor je...